ศูนย์โรคปวดท้อง โรงพยาบาลลานนา Abdominal Pain Center 053-999-777

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

CLICK TO HOME LANNA HOSPITAL

 
โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่
1 ถนนสุขเกษม แขวงนครพิงค์ ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
Tel. 053-999-777 ; Fax. 053-999-798
Copyright © 2010 Lanna Hospital