ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  ชำระเงินวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" (Moderna)

  ขั้นตอนการชำระเงิน ผู้จองสิทธิ์ได้วัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลลานนา

 โรงพยาบาลลานนา ขอขอบคุณที่ท่านเลือกวัคซีนโมเดอร์น่า ของโรงพยาบาลลานนา

 สแกนจ่าย รับ E-Coupon

  
 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ จองวัคซีนโมเดอร์นา ผ่าน Website


   2. กดแจ้งชำระเงิน เพื่อจ่ายเงิน

ตรวจสอบรายชื่อ และชำระเงิน >>> คลิ๊กลิ้งค์ที่นี่

*   กรุณาโอนเงินก่อนวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 *** เพื่อยืนยันการจองสิทธิ์
** กรุณาชำระเงินให้ครบตามยอดจองที่ระบุไว้.. หากโอนไม่ครบ หรือ พ้นกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** รับชำระผ่านระบบเท่านั้น
เนื่องจากจะพ่วงกับการระบบการออกคูปอง อิเลกโทรนิกส์ หากชำระโดยช่องทางอื่นขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวก

   
   3. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ภายใน 1-2 วันทำการ หลังดำเนินการชำระเงิน และแนบเอกสารครบถ้วน
   
   4. หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาติดต่อแผนกการเงินใน ห้องเบอร์ 19 ชั้น 1 อาคาร A
       วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.00- 16.00น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์
       ติดต่อแผนกการเงินใน โทร.052-134777 (เวลาราชการ
)

    5. งดรับบัตรเครดิต กรณีชำระเงินสด หลังชำระเงินแล้ว กรุณาทำตามระบบ แนบหลักฐานการชำระเงิน ให้ครบถ้วน เพื่อออก E-coupon

เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ กรุณาติดตามข่าวสาร ทางเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลลานนา  www.facebook.com/lannahospital

    ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ค่าวัคซีนโมเดอร์นา

ท่านสามารถปรินส์คูปองนี้ออกมาเป็นหลักฐาน ในวันเข้ามารับบริการฉีดวัคซีน
สามารถใช้ได้ เฉพาะผู้มีชื่อบนคูปองนี้เท่านั้น

*** วัคซีน 1 ขวด ฉีดได้ 10 คน โรงพยาบาลลานนา จะมีการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ามาฉีด (ต้องฉีดในช่วงเวลาที่กำหนดตามนัดหมายเท่านั้น)

เงื่อนไขการรับจอง วัคซีนทางเลือก Moderna Vaccine

1. กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ตามที่ได้ทำการจองไว้   
    - โรงพยาบาลจะทำการคืนเงิน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม

2. กรณีที่ท่านทำการจอง และชำระเงินค่าจองมาแล้ว  แต่ท่านไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม
    (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อที่ 1) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ การคืนเงินทุกกรณี ทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์การจองวัคซีนให้กับผู้อื่นได้ กรณีที่ท่านได้ชำระเงินไว้แล้ว

3. เนื่องจากวัคซีนมีกำหนดวันหมดอายุ หากท่านยังไม่ถึงกำหนดฉีดในปี 2564 นี้ กรุณารอจองในรอบต่อไป

#ประกาศนี้ แจ้งเตือนถึงผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วเท่านั้นค่ะ
#โรงพยาบาลลานนา ยังไม่มีการเปิดรับจองเพิ่มแต่อย่างใด
#กรุณาติดตาม ข่าวสารความคืบหน้า.. ทางเฟสบุ๊ก โรงพยาบาลลานนาค่ะ

หมายเหตุ: รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับการจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชน เป็นอีกทางเลือกที่ประชาชน สามารถเลือกรับบริการได้ และต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

ขอบคุณทุกท่านสำหรับความไว้วางใจ 
เลือกใช้บริการ  “โรงพยาบาลลานนา  โรงพยาบาลของครอบเรา”


ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

           

 
designed by Lanna Hospital