แพ็กเกจตรวจสุขภาพ … ราคา 999 บาท
   ตรวจก่อน เจอก่อน รักษาได้ไว
   
“เพราะสุขภาพที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสุข”

 
 


แพ็กเกจตรวจสุขภาพ … ราคา 999 บาท
ตรวจก่อน เจอก่อน รักษาได้ไว … “เพราะสุขภาพที่ดี คือจุดเริ่มต้นของความสุข”

  

โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แบรนด์ We Love Chiang Mai ... จัดแพ็กเกจตรวจสุขภาพ ราคา 999 บาท ให้กับชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาคึกคักเช่นเดิม รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา ให้บริการแบบ One Stop Service เชิญชวนผู้รักสุขภาพ มาตรวจเช็คสุขภาพร่างกายประจำปี เพราะการตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ท่านทราบถึงสุขภาพโดยรวมของท่าน และเป็นการค้นหาโรคที่อาจซ่อนเร้นอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัว ซึ่งการตรวจพบโรคแต่เนิ่นๆ หรือในระยะแรกๆ จะช่วยให้โอกาสในการรักษามีมากขึ้น ฉะนั้นแล้ว การตรวจสุขภาพ จึงควรทำเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  

 

พิเศษ !!! สมาชิก We Love Super Privilege  มอบส่วนลด 10 % 

1 ค่าห้อง
2 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
3 ค่าเอกซเรย์ธรรมดา (ยกเว้น CT, MRI, Ultrasound และเอกซเรย์พิเศษ)
4 ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

 


แพ็กเกตรวจสุขภาพ "ราคา 999 บาท๋"

ลำดับ รายการตรวจ
1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
2 ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
3 ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
4 ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
5 ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (HDL)
6 ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (LDL)
7 ตรวจสมรรถการทำงานของตับภาพตับ (SGOT)
8 ตรวจสมรรถการทำงานของตับภาพตับ (SGPT)
9 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
กรุณางดน้ำ งดอาหาร ก่อนมาตรวจ อย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง

 หมายเหตุ: โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้เป็นราคาเหมาจ่ายทั้งโปรแกรม
  ไม่สามารถยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนรายการตรวจบางรายการได้

 


หลักฐานยื่นแสดง เพื่อใช้สิทธิ์ส่วนลด หรือตรวจสุขภาพ ดังนี้

-  ลูกค้ายื่นแสดง We Love Cash Voucher (บัตรคูปองเงินสด)
-  หรือ ยื่นแสดง We Love Super Privilege (E-คูปอง มอบส่วนลดและสิทธิพิเศษ)
(แอพพลิเคชั่น We Love Chiangmai ในมือถือ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา
Health Check up Center Lanna Hospital
โทร.052-134-727


*** แพ็กเกจนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2564 ***


 

   ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

Share

 

 

 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

                   

 
designed by Lanna Hospital