ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


 แพ็กเกจสุขภาพ  ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” โรงพยาบาลลานนา

 


Package สุขภาพ ฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"
คลิ๊กลิ้งค์ที่นี่


    โรงพยาบาลลานนา ได้ทำการยื่นขอจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรับการจัดสรร มาบริการประชาชนแล้วขณะนี้  จึงได้จัดทำแพ็กเกจสุขภาพ ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” โรงพยาบาลลานนา ดังนี้

แพ็คเกจสุขภาพ  ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” โรงพยาบาลลานนา

 

รายการ ราคา
Package
ที่ 1

1. ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (2 เข็ม)

อัตราค่าวัคซีน ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด
- ราคาเข็มละ 777 บาท
- ค่าบริการการฉีด เข็มละ 250 บาท
รวม 1 คน ต้อง จ่าย 2 เข็ม (โอนเต็มจำนวน)


2,054 บาท
Package
ที่ 2

1. ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

อัตราค่าวัคซีน ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด
- ราคาเข็มละ 777 บาท
- ค่าบริการการฉีด เข็มละ 250 บาท
รวม 1 คน ต้อง จ่าย 2 เข็ม (โอนเต็มจำนวน)

2. ตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19

- เป็นการตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19 (Covid-19 Antibody Level Test
- นัดตรวจหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เป็นเวลา 4 สัปด่าห์

2,854 บาท
Package
ที่ 3

1. ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

อัตราค่าวัคซีน ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด
- ราคาเข็มละ 777 บาท
- ค่าบริการการฉีด เข็มละ 250 บาท
รวม 1 คน ต้อง จ่าย 2 เข็ม (โอนเต็มจำนวน)

2. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์

- นัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เป็นเวลา 4 สัปดาห์
- ค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา 450  บาท  (ราคาปกติ 800 บาท)

2,504 บาท
Package
ที่ 4

1. ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

อัตราค่าวัคซีน ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด
- ราคาเข็มละ 777 บาท
- ค่าบริการการฉีด เข็มละ 250 บาท
รวม 1 คน ต้อง จ่าย 2 เข็ม (โอนเต็มจำนวน)

2. ตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19

- เป็นการตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19 (Covid-19 Antibody Level Test
- นัดตรวจหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เป็นเวลา 4 สัปด่าห์

3. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์

- นัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เป็นเวลา 4 สัปดาห์
- ค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา 450  บาท  (ราคาปกติ 800 บาท)

3,304 บาท
Package
ที่ 5

1. ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

อัตราค่าวัคซีน ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด
- ราคาเข็มละ 777 บาท
- ค่าบริการการฉีด เข็มละ 250 บาท
รวม 1 คน ต้อง จ่าย 2 เข็ม (โอนเต็มจำนวน)

2. ตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19

- เป็นการตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19 (Covid-19 Antibody Level Test
- นัดตรวจหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เป็นเวลา 4 สัปด่าห์

3. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์

- นัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เป็นเวลา 4 สัปดาห์
- ค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา 450  บาท  (ราคาปกติ 800 บาท)

4. ตรวจสุขภาพประจำปี  ราคา 999 บาท

- นัดตรวจหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เป็นเวลา 4 สัปดาห์
- กรุณางดน้ำงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง เพื่อเข้าตรวจ
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา  999 บาท  โดยมีรายการตรวจดังนี้

1). ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
2). ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
3). ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
4). ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
5). ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (HDL)
6). ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (LDL)
7). ตรวจสมรรถภาพตับการทำงานของตับ (SGOT)
8). ตรวจสมรรถภาพตับการทำงานของตับ (SGPT)
9). ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

หมายเหตุ : โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้เป็นราคาเหมาจ่ายทั้งโปรแกรม ไม่สามารถยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนรายการตรวจบางรายการ

4,303 บาท
*** ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" คุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน
โคม่า - เสียชีวิต จ่าย 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท จากบริษัทเมืองไทยประกันภัย ***

ขั้นตอนการชำระเงิน แพ็กเกจสุขภาพ ฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม" โรงพยาบาลลานนา

ชำระค่าบริการ โดยการโอนค่าฉีดวัคซีนผ่านระบบออนไลน์
     
             ชำระเงินค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม เลือกได้ 5 package
             โอนเงินเต็มจำนวน เข้า บัญชี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
              ชื่อบัญชี “เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์จำกัด (มหาชน)”
              เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 103-1-00871-5

           ส่งรูปสลิปการโอนเงิน เข้าตามระบบของโรงพยาบาลลานนา

Package สุขภาพ ฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"
คลิ๊กลิ้งค์ที่นี่

สถานที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ณ บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลลานนา 3
เปิดให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00น - 16.00 น.

โดยท่านสามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามต้องการ และชำระเงินในระบบ พร้อมกับเลือกวันเข้าฉีดด้วยตนเอง ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.lanna-hospital.com  :

  ** กรณีที่ท่านไม่สามารถทำตามระบบได้ หรือมีปัญหาในการยืนยันสิทธิ์
         ให้ส่งรูปบัตรประชาชน และสลิปการโอน มาที่ แผนกบัญชี โรงพยาบาลลานนา
          E-mail : acc12.lanna@gmail.com นี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยัน **

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.052-134777 ต่อ 1174

ขอบคุณทุกท่านสำหรับความไว้วางใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลลานนา

 

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

Share
  
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

           

 
designed by Lanna Hospital