ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  ตรวจสอบรายชื่อจองวัคซีนโควิด-19 "โมเดอร์นา" (Moderna)

     ตรวจสอบรายชื่อผู้จองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยี่ห้อ "โมเดอร์นา" (Moderna)

    โรงพยาบาลลานนา เปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
    ยี่ห้อโมเดอร์นา (Moderna) จำนวน 2,500 เข็ม
   

    หากวัคซีนมาถึงแล้ว จะมี SMS แจ้งให้ทราบ เพื่อเข้ามาชำระเงิน

   เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยอยู่ .. ขอความกรุณางดโทรเข้ามาสอบถาม โปรดติดตามข่าวสารความคืบหน้า ทางเฟสบุ๊ก โรงพยาบาลลานนา เพียงช่องทางเดียว

แจ้งผู้ได้รับสิทธิ์วัคซีนโมเดอร์น่า โรงพยาบาลลานนา
นัดชำระเงิน ผ่านระบบออนไลน์ หน้าเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปขั้นตอนการชำระเงิน ผู้จองสิทธิ์ได้ วัคซีนโมเดอร์นา >>> คลิ๊กลิ้งค์ที่นี่
ชำระเต็มจำนวน ราคา 1,650 บาท ต่อเข็ม
(รวมค่าประกันวัคซีน+ค่าฉีด+ค่าบริการโรงพยาบาล)
*กรุณาชำระภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564
หากพ้นกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

แนวทางการฉีด  วัคซีนทางเลือก Moderna โรงพยาบาลลานนา

1. ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์

2. สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาก่อน
    - ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ (1 เดือน)

3. สำหรับกระตุ้น เคยได้รับวัคซีนโควิดมาแล้วครบ 2 เข็ม
    ไม่ว่าท่านจะเคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใดมาก่อน สามารถฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นได้   โดยแนะนำให้ฉีดห่างจากเข็มที่ 2 ในระยะเวลา 12 สัปดาห์ (1 เดือน)

ปัจจุบันมีการแนะนำให้ฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna กระตุ้น เป็นวัคซีนเข็มที่ 3  เพื่อป้องกันสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังระบาดในประเทศไทย

หมายเหตุ : ระยะของการฉีดวัคซีนเข็ม 2 และ เข็ม 3 สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาวิจัยในอนาคต

ขั้นตอนการจัดสรร วัคซีนทางเลือก Moderna Vaccine

         เนื่องจากโรงพยาบาลลานนา  ไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง จึงอาจเกิดเหตุการณ์ จำนวนวัคซีนที่ได้รับมาไม่เพียงพอ  ต่อจำนวนสั่งจอง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดสรรวัคซีนให้ตามลำดับการโอนชำระเงิน ค่าจองวัคซีน ที่มีการลงทะเบียนในระบบมาแล้ว

ขอบคุณทุกท่านสำหรับความไว้วางใจ  เลือกใช้บริการ  “โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลของครอบเรา"

หมายเหตุ: รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชน เป็นอีกทางเลือกที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ และต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง


ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

           

 
designed by Lanna Hospital