ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


รพ.ลานนา เชียงใหม่ รณรงค์ล้างมืออย่างมีประสิทธิภาพ 7 ขั้นตอน


 

download


   ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ทุกวัน ทำให้ประชาชนทั่วโลกเกิดความตื่นตัวในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค มากขึ้น และมีการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดต่อเพิ่มขึ้น เช่น ผ้าปิดจมูก ถุงมือ แต่หากพิจารณาถึงความคุ้มค่าจากวิธีการป้องกันดังกล่าว จะไม่มีวิธีใดที่ดีไปกว่าการล้างมือด้วยสบู่ ซึ่งกรมอนามัยได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพฤติกรรมอนามัย สร้างสุขนิสัยที่ดีของประชาชนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ด้วยการรณรงค์เรื่องการล้างมืออย่างต่อเนื่อง โดยแนะนำให้ประชาชนล้างมือทุกครั้งภายหลังทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น หลังการจามหรือไอ หลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น หลังออกจากห้องส้วม และก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น 


        โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ จึงร่วมรณรงค์ให้ทุกท่านหันมาล้างมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีขั้นตอนด้วยการล้าง 7 ขั้นตอนคือ 1) ฝ่ามือถูกัน 2) ฝ่ามือถูหลังมือ 3)ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7) ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง ซึ่งการล้างมือด้วยวิธีการข้างต้น เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เสียค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดี จึงควรปลูกฝังการสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนตั้งแต่เด็กๆ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขอนามัยที่ดี โดยให้เด็กๆ ได้รู้จักวิธีการล้างมือที่ถูกต้องและปฏิบัติเป็นประจำ เพื่อให้เกิดนิสัยรักสุขภาพทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือสถานที่อื่นๆ ที่ไปร่วมกิจกรรมอีกด้วย..
Share

 

 

 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                

 
designed by Lanna Hospital