ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงฐานข้อมูล...พบกับเว็บไซต์โรงพยาบาลลานนาโฉมใหม่...เร็ว ๆ นี้

 


โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่
1 ถนนสุขเกษม แขวงนครพิงค์ ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
Tel. 053-999-777 ; Fax. 053-999-798
Copyright © 2010 Lanna Hospital