ผู้ประกันตน โรงพยาบาลลานนา อายุ 50 ปีขึ้นไป
     ฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 


    ผู้ประกันตน โรงพยาบาลลานนา อายุ 50 ปีขึ้นไป
    ฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

          สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันโรคให้กับกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป และลดภาระการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์  จึงให้สิทธิสำหรับผู้ประกันตน ของโรงพยาบาลลานนา ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สามารถใช้สิทธิประกันสังคม  เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

          ดังนั้นลูกจ้างหรือผู้ประกันตนที่มีความกังวลใจ หรือมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถเข้าใช้สิทธิประกันสังคม รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ที่ โรงพยาบาลลานนา ได้ 1 ครั้ง ต่อคนต่อปี

   *** ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม โรงพยาบาลอื่น แสดงบัตรพนักงาน รับสิทธิได้ในราคา 450 บาท ***

                        โดยจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563ผู้ประกันตนกับโรงพยาบาลลานนา อายุ 50 ปีขึ้นไป

สนใจรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์
สามารถติดต่อจองคิวฉีดวัคซีนล่วงหน้า ได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134-727
ห้องฉีดวัคซีน อาคาร B   โทร.052-134-777 ต่อ 2114
แผนกประกันสังคม  ชั้น 5 อาคาร B โทร.052-134-777 ต่อ 2501

 

   
    ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

                   

 
designed by Lanna Hospital