ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลลานนา Dental Clinic

 

  ศูนย์ทันตกรรม  DENTAL CENTER

     เปิดให้บริการที่ชั้น 2 ตรงข้ามศูนย์ตรวจสุขภาพให้บริการด้านทันตกรรม
โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และใช้เครื่องมือปลอดเชื้อ (Sterilized Techniques) 

       

ตารางออกตรวจแพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลลานนา 052-134-777

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

           

 
designed by Lanna Hospital