ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ โรงพยาบาลลานนา
ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจ COVID-19 สามารถค้นหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ Real-Time PCR ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว รู้ผลใน 24 ชั่วโมง


 


ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ โรงพยาบาลลานนา ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจ COVID-19 สามารถค้นหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ Real-Time PCR ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว รู้ผลใน 24 ชั่วโมง

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Real-Time RT-PCR นี้ เป็นกระบวนการทำแลปแบบพิเศษ จะต้องแยกออกมาทำในห้องปฏิบัติการแบบแยกโดยเฉพาะ ที่เรียกว่า ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ (Biomolecular Laboratory) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุล ตรวจเชิงลึกถึงระดับ DNA โดยจะสามารถตรวจได้จากสารพันธุกรรม DNA ของผู้ป่วย โดยจะใช้การตรวจป้ายคอ (Throat swab) โดยใช้เยื่อบุที่อยู่ในคอ , เนื้อเยื่อหลังจมูก (Nasopharyngeal swab) ของผู้ป่วย เพื่อเอาเชื้อที่อยู่ลึกเข้าไปในโพรงจมูก มาตรวจในห้องปฏิบัติการ เพื่อเพาะหาเชื้อไวรัสต่อไป

ซึ่งกระบวนการตรวจดังกล่าว จะต้องใช้นักเทคนิคการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และจะต้องผ่านการอบรมการตรวจแบบ PCR test นี้ จึงจำเป็นจะต้องทำในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงเท่านั้น

ในขณะนี้โรงพยาบาลลานนา พร้อมเปิดให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 แก่ผู้ป่วย และผู้ที่สนใจตรวจเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น และเพิ่มบริการ Drive Thru Test Covid -19 หรือตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่ต้องลงจากรถ รอผลการตรวจผ่านทาง Line , E-Mail ภายใน 24 ชั่วโมง “สะดวก ปลอดภัย มั่นใจ ไม่ต้องลงจากรถ” อัตราค่าบริการ 6,500 บาท ผู้สนใจตรวจต้องลงทะเบียนมาก่อนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซค์ www.lanna-hospital.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.052-134777
โทรศัพท์มือถือ 064- 5872647 หรือ Line@:lannadrivethru

 UPDATE ณ วันที่ 16 เมษายน 2563

Share

 

        
 ศูนย์ส่องกล้องผ่าตัดแผลเล็กไส้เลื่อน
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

          

 
designed by Lanna Hospital