ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


ใครบ้าง??? คาดว่าจะเป็น
"โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ"
รู้ได้ด้วยการเดินสายพาน Exercise Stress Test (EST)

 


ใครบ้าง??? คาดว่าจะเป็น "โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ"
รู้ได้ด้วยการเดินสายพาน Exercise Stress Test (EST)

  “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ” เป็นอาการที่เกิดจากมีเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอต่อความต้องการของหัวใจในขณะนั้น  สาเหตุนั้นเกิดจากหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแข็งตัว มีไขมันไปเกาะที่ผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลง ซึ่งนั้นก็ทำให้เลือดที่จะผ่านไปเลี้ยงหัวใจมีปริมาณน้อยลง หรือไม่พอต่อความต้องการของหัวใจ หากหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจนั้นมีการตีบแคบมากจนอุดตัน ก็จะทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ และเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย ได้ในที่สุด
 สำหรับอาการของ  “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ” มักมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เจ็บปวดร้าวไปที่คอ ขากรรไกร หรือไหล่ซ้าย บางคนอาจมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่ มีอาการใจสั่น เหนื่อยหอบร่วมด้วย หน้ามืด เหงื่อออกมา จนถึงขั้นหมดสติไปเลยก็ได้  ซึ่งหากมีอาการเช่นนี้แล้ว ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อรักษาอย่างทันท่วงที

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด  “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ” ได้แก่
1). ผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 45 ปี และผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 55 ปี
2). น้ำหนักเกินมาตรฐาน (ค่า BMI มากกว่า 25)
3). เป็นโรคเบาหวาน
4). ความดันโลหิตสูง
5). ไขมันในเลือดสูง
6). สูบบุหรี่
7). มีประวัติคนในครอบครัว และญาติสายตรง เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
                หากคุณมีปัจจัยเสี่ยงข้อใด ข้อหนึ่ง ควรได้รับการตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต


              การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยการเดินสายพาน (EST) ซึ่งการตรวจนั้น จะให้ผู้ป่วยเดินหรือวิ่งบนสายพานไปเรื่อยๆ เมื่อเราออกกำลังกายหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้น และต้องการเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นด้วย ถ้าหากผู้ป่วยมีอาการทางหลอดเลือดหัวใจไม่ว่าจะตีบ อุด ตัน เลือดก็จะไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้พอ และมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าให้เห็นอย่างชัดเจน  ซึ่งแพทย์ก็จะสามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดถึง 70% และนำไปสู่การรักษาที่ถูกวิธี

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยการเดินสายพาน (Exercise Stress Test) ราคา 3,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134-777

        
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
*** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ามารับบริการ โทร.052-134-777 ***

Share
 
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                 

 
designed by Lanna Hospital