ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

 
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันตน โรงพยาบาลลานนา ประจำปี 2561

 

 ผู้ประกันตน โรงพยาบาลลานนา
แสดงบัตรประชน เพื่อขอรับสิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปี 2561


รายการโปรแกรมตรวจสุขภาพ

เอกซเรย์ปอด

- ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray )

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

เบาหวาน
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

ไขมันในเลือด
- ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
- ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
- ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
- ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ  (LDL)


สิทธิ์ทันตกรรม สำหรับผู้ประกันตน โรงพยาบาลลานนา >>>ข้อมูลอัพเดท 21 ธันวาคม 2560

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

                   

 
designed by Lanna Hospital