ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


งานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สารพันปัญหาภาวะเสี่ยงโรคหัวใจในวัยทำงาน และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) ร่วมกับการใช้เครื่อง (AED)"


 


ขอเชิญตัวแทนสถานประกอบการและผู้สวนใจ เข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "สารพันปัญหาภาวะเสี่ยงโรคหัวใจในวัยทำงาน และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) ร่วมกับการใช้เครื่อง (AED)"


ภาคเช้า ... ภายในงานรับฟังการบรรยายพิเศษ

- เรื่อง "สารพันปัญหาภาวะเสี่ยงโรคหัวใจในวัยทำงาน"
โดยวิทยากร นพ.อภินันท์ ตันติวุฒิ อายุรแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ประจำศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลลานนา

- เรื่อง "โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน"
โดยวิทยากร นพ.อดิศัย รัตนพล อายุรแพทย์โรคหัวใจ
ประจำศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลลานนา


ภาคบ่าย ... กับกิจกรรมค้นหาความเสี่ยง ทำกิจกรรมกลุ่ม

- เรื่อง "อาการเตือนสำคัญของโรคหัวใจวายเฉียบพลัน"
โดย คุณสุธีรา ตันติสันถวพงศ์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลลานนา
และคุณชณิชา สุนทรนันท์ หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา

- กิจกรรมกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ "การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) ร่วมกับการใช้เครื่อง AED


จับรางวัล พิธีปิด จบงานประชุม

.................................................................................................................................

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) จ.เชียงใหม่
Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

           

 
designed by Lanna Hospital