ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  โครงการลานนารวมใจต้านภัยหนาว ปี 2560

 

   โรงเรียนบ้านจอง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

 

 


ลานนารวมใจต้านภัยหนาว ประจำปี 2559          

กิจกรรมเพื่อสังคม  โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ จัดโครงการ "ลานนาเพื่อชุมชน" โดยขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมบริจาคเงิน สร้างห้องน้ำโรงเรียน จัดซื้ออุปกรณ์ห้องพยาบาล อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์สนามเด็กเล่น เครื่องกันหนาว เพื่อน้องนักเรียน และสมาชิก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประชากรมีอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป ฐานะปานกลางถึงยากจน ทางเข้าหมู่บ้านทุรกันดารเป็นอันมาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)ประจำทุกปี


โดยท่านผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาค หน้าแผนกการเงิน อาคาร A และ B โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ซึ่งจะมีกำหนดการนำไปบริจาค ในวันที่ 6 มกราคม 2561 นี้...

 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

           

 
designed by Lanna Hospital