ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

    
       โครงการลานนารวมใจต้านภัยหนาว ปี 2561

 

      โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

 

ลานนารวมใจต้านภัยหนาว ประจำปี 2561          

โรงพยาบาลลานนา จัดโครงการเพื่อสังคม CSR "ลานนารวมใจ...ต้านภัยหนาว " โดยขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่ว มบริจาคเงิน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, อุปกรณ์ห้องพยาบาล, ปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน ,ผ้าห่ม เครื่องกันหนาว เพื่อน้องนักเรียน และสมาชิก ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ประชากรในหมูบ้านมีอาชีพเกษ ตรกรรม และรับจ้างทั่วไป ฐานะปานกลางถึงยากจน ทางเข้าหมู่บ้านทุรกันดารเป็นอันมาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำกจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำทุกปี 
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

           

 
designed by Lanna Hospital