ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  โครงการเครือรามเชียงใหม่มอบสุขสู่สังคม ปี2553

 

โครงการเครือรามเชียงใหม่มอบสุขสู่สังคม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553

ณ หมู่บ้านแม่ปูนหลวง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

รูปภาพ: การก่อสร้างห้องน้ำและเครื่องกรองน้ำ


   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                

 
designed by Lanna Hospital