ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...
  "การดูแลภาวะฉุกเฉิน โรคหัวใจในออฟฟิศ"

 

 

บรรยายวิชาการเรื่อง
1. "เจ็บอก ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต หัวใจขาดเลือด ลานนารักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัด" โดย… นพ. อภินันท์ ตันติวุฒิ อายุรแพทย์ , แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา
2. "ออฟฟิศรู้ไว้ โรคหัวใจพึงระวัง" โดย… คุณพานทอง สมปาน หัวหน้าแผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลลานนา (พยาบาลอาชีวอนามัย)
3. "การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR : Basic Life Support) " โดย… ทีมแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา
4. กิจกรรมกลุ่ม "การฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR : Basic Life Support)

วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมเลควิว โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลภาวะฉุกเฉิน โรคหัวใจในออฟฟิศ"

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารงานอบรม "สุขภาพดีได้ในที่ทำงาน" ประจำปี 2557
"การดูแลภาวะฉุกเฉิน โรคหัวใจในออฟฟิศ"
เจ็บอก ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต หัวใจขาดเลือด
ลานนารักษาได้ โดย : นพ. อภินันท์ ตันติวุฒิ อายุรแพทย์ , แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา
DOWNLOAD...
"ออฟฟิศรู้ไว้ โรคหัวใจพึงระวัง" โดย… คุณพานทอง สมปาน หัวหน้าแผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลลานนา (พยาบาลอาชีวอนามัย) DOWNLOAD...
"การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR : Basic Life Support) " โดย… ทีมแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา DOWNLOAD...

 

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                

 
designed by Lanna Hospital