ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


ไอไม่หยุดจาก ไวรัส "RSV"


 


โครงการแจกในปลิวรณรงค์ โรค RSV ระบาดในเด็ก ตามสถานศึกษาและสถานประกอบการ

จากสถานการณ์ในปี 2557  มีการระบาดของโรค RSV ในเด็ก ซึ่งทำให้มีเด็กติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กติดเชื้อเหล่านี้ มีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดระหว่างเด็กด้วยกัน ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อจากโรคนี้เพิ่มมากขึ้น
ในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง มีเด็กป่วยด้วยอาการไข้หวัด ไอ เป็นจำนวนมาก แต่สาเหตุสำคัญที่ตรวจพบ คือ มาจากการติดเชื้อ RSV ไวรัส (Respiratory Syncytial Virus) ติดต่อกันได้ง่าย เพียงการสัมผัสใกล้ชิด หรือสัมผัสสารคัดหลั่งทางตา หรือจมูก และทางลมหายใจ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังคือ กลุ่มเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่รวมกันมากๆ โรงพยาบาลลานนา ในฐานะองค์กรด้านสุขภาพ เล็งเห็นว่า การรณรงค์ให้ความรู้และวิธีป้องกัน โรค RSV แก่ผู้ประกอบการสถานศึกษา  คุณครู  พ่อแม่ และผู้ปกครองของเด็ก จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการป้องกันโรค RSV เพื่อยับยั้งการระบาดของโรค ที่จะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ จึงได้จัดทำใบปลิวและโปสเตอร์เตือนภัย โรค RSV เพื่อแจกให้ตามสถานศึกษาในเชียงใหม่ ให้เป็นประโยชน์ เพื่อการรณรงค์ต่อไป

 

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

           

 
designed by Lanna Hospital