ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


งานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค"


 


ขอเชิญตัวแทนสถานประกอบการและผู้สวนใจ เข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค"


ภาคเช้า ภายในงานรับฟังการบรรยายพิเศษ
- เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับ 3 อ. ป้องกันภาวะเสี่ยง"
โดยวิทยากร คุณพานทอง สมปาน หัวหน้าแผนกเวชระเบียน (พยาบาลอาชีวอนามัย)
- เรื่อง "ภาวะอ้วน ... อันตราย"
โดยวิทยากร นพ.อภินันท์ ตันติวุฒิ อายุรแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาคบ่าย กับกับกิจกรรมค้นหาความเสี่ยง ทำกิจกรรมกลุ่ม
และกิจกรรมการออกกำลังกาย "ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค"
โดยทีมงานจากโรงพยาบาลลานนา


วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่
แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา โทร.053-999-777 แฟกซ์ : 053-999-797

Download ใบตอบรับลงทะเบียน

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

           

 
designed by Lanna Hospital