ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


ไวรัสเมอร์ส-คอฟ (MERS-CoV)


 


ไวรัสเมอร์ส-คอฟ (MERS-CoV)

MERS-CoV ย่อมาจาก Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus เป็นโรคจากการติดเชื้อในกลุ่มโคโรน่าไวรัส (Coronavirus: CoV) สายพันธุ์กลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจ แพร่ระบาดได้รวดเร็ว โดยจุดต้นกำเนิดอยู่ที่ตะวันออกกลาง

การติดต่อ

โรคนี้ติดต่อคล้ายกับโรคทางเดินหายใจคือ การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรง ผ่านการไอจาม น้ำมูกน้ำลาย เสมหะ และมือที่สัมผัสของใช้ของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการป่วยรุนแรง ได้แก่ คนที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ และคนที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง หรือโรคไตวาย เป็นต้น โดยระยะฟักตัวของโรคประมาณ 3-4 วัน และอาจยาวนานได้ถึง 14 วัน

อาการที่พบของไวรัสเมอร์สคอฟ

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์ส-คอฟ จะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจลำบาก ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลันได้ และในรายที่อาการรุนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการแย่ลงอย่างรวดเร็ว ภายใน 1 สัปดาห์ บางรายอาจมีอาการในระบบทางเดินอาหารร่วมด้วย เช่น ท้องเสีย มวนท้อง คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น และในผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของโรครุนแรง อาจเกิดภาวะปอดบวมรุนแรง ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน หรือไตวายได้ปัจจุบันทางการแพทย์ยังไม่มีข้อจำกัดในการใช้ยาต้านไวรัสเมอร์ส-คอฟ จากเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่ จึงทำได้เพียงรักษาตามอาการและประคับประคองชีวิตคนไข้ไปจนกว่าอาการอักเสบในระบบทางเดินหายใจจะหายเป็นปกติดี

การป้องกันไวรัสเมอร์สคอฟ

1. กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่
2. รักษาสุขอนามัยของตนเอง หากไอหรือจามควรใช้ทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอ จาม และนำไปทิ้งในถังขยะที่ปิดมิดชิด แล้วล้างมือให้สะอาด และควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
3. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสตา จมูก ปาก และใบหน้า โดยเฉพาะหากยังไม่ได้ล้างมือให้สะอาด
4. ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่แออัด หากจำเป็นต้องเข้าไป ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 5.พยายามหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วย ที่มีความเสี่ยงโรคเมอร์ส-คอฟ ส่วนผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ให้สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ ทั้งผู้ป่วยและคนรอบข้าง
6.หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหากไม่จำเป็น เช่น ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประเทศแถบตะวันออกกลาง และประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงประเทศที่มีการระบาดของโรค
7. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ผู้ที่กลับจากต่างประเทศ ที่เฝ้าระวังคือกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เกาหลีและจีน หากเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน พบว่ามีอาการป่วย คือ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้ใส่หน้ากากอนามัยและขอให้รีบพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการเดินทางไปต่างประเทศด้วยทุกครั้ง

ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลลานนา โทร.053-999-777

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ ไวรัสเมอร์ส-คอฟ (MERS-CoV)

วันที่ 18 มิถุนายน 2558

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมความงามใบหน้า

           

 
designed by Lanna Hospital