ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


งานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สารพันปัญหาโรคปวดท้อง & เทคโนโลยีการรักษา และการสร้างสุขอนามัยที่ดีในที่ทำงาน"


 


ขอเชิญตัวแทนสถานประกอบการและผู้สวนใจ เข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "สารพันปัญหาโรคปวดท้อง & เทคโนโลยีการรักษา และการสร้างสุขอนามัยที่ดีในที่ทำงาน"


ภาคเช้า ภายในงานรับฟังการบรรยายพิเศษ
- เรื่อง "สารพันปัญหาโรคปวดท้อง"
โดยวิทยากร พญ.อัจฉราภรณ์ คงนาค แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร
ประจำศูนย์โรคปวดท้อง โรงพยาบาลลานนา
- เรื่อง "เทคโนโลยีการรักษาโรคปวดท้อง"
โดยวิทยากร
นพ.ประทีป มัลโฮตรา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร
ประจำศูนย์โรคปวดท้อง โรงพยาบาลลานนา

ภาคบ่าย กับกับกิจกรรมค้นหาความเสี่ยง ทำกิจกรรมกลุ่ม
เรื่อง "การสร้างสุขอนามัยที่ดีในที่ทำงาน"
โดย นพ.หาญชัย ขลิบเงิน แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ
และ คุณพานทอง สมปาน พยาบาลอาชีวอนามัย


วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่
แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา โทร.053-999-777 แฟกซ์ : 053-999-797

Download ใบตอบรับลงทะเบียน

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

           

 
designed by Lanna Hospital