ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


ตรวจสุขภาพ ผู้ประกันตน โรงพยาบาลลานนา ปี 2561


 


ผู้ประกันตน โรงพยาบาลลานนา
แสดงบัตรประชน เพื่อขอรับสิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปี 2561


รายการโปรแกรมตรวจสุขภาพ

เอกซเรย์ปอด

- ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray )

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

เบาหวาน
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

ไขมันในเลือด
- ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
- ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
- ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
- ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ  (LDL)


สิทธิ์ทันตกรรม สำหรับผู้ประกันตน โรงพยาบาลลานนา >>>
ข้อมูลอัพเดท 21 ธันวาคม 2560
Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                   

 
designed by Lanna Hospital