ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


งานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"โรคข้อเข่าเสื่อม ในคนวัยทำงาน และการออกกำลังกาย
เพื่อป้องกันโรคข้อและเข่า
"


 


.................................................................................................................................

ขอเชิญตัวแทนสถานประกอบการและผู้สวนใจ เข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง
"โรคข้อเข่าเสื่อม ในคนวัยทำงาน และการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโรคข้อและเข่า"

ภาคเช้า ... ภายในงานรับฟังการบรรยายพิเศษ

บรรยายวิชาการเรื่อง  “ โรคข้อเข่าเสื่อม ในคนวัยทำงาน ” 
วิทยากรโดย  นายแพทย์ภาสกร  อุปโยคิน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ  ประจำศูนย์โรคปวดเข่า โรงพยาบาลลานนา

เอกสารประกอบงานวิชาการ เรื่อง “ โรคข้อเข่าเสื่อม ในคนวัยทำงาน ”>>> DOWNLOAD

บรรยายวิชาการเรื่อง 
“การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ”
วิทยากรโดย  นายแพทย์ณัฐพล  สนธิชัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ  ประจำศูนย์โรคปวดเข่า โรงพยาบาลลานนา

เอกสารประกอบงานวิชาการ เรื่อง “การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ” >>> DOWNLOAD

ภาคบ่าย ... กับกิจกรรมค้นหาความเสี่ยง ทำกิจกรรมกลุ่ม

บรรยายวิชาการเรื่อง  “ การรักษาโรคปวดเข่าด้วยเครื่องเลเซอร์และเครื่องไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด
และการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันโรคปวดข้อและเข่าเสื่อม  ”
วิทยากรโดย  คุณศิริรัตน์  กนกพารา  หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลลานนา

เอกสารประกอบงานวิชาการ เรื่อง “การรักษาโรคปวดเข่าด้วยเครื่องเลเซอร์และเครื่องไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด
และการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันโรคปวดข้อและเข่าเสื่อม ” >>> DOWNLOAD


เอกสารประกอบงานวิชาการ เรื่อง “ACL & PCL injury ” >>> DOWNLOAD

เอกสารประกอบงานวิชาการ เรื่อง “การกายภาพบำบัดโรคเข่าข้อเสื่อม ” >>> DOWNLOAD

กิจกรรมกลุ่ม  การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันโรคปวดข้อและเข่าเสื่อม

จับรางวัล พิธีปิด จบงานประชุม

.....................................................................

วันพุธที่  28 มีนาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องปารีส  โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่


Download ใบตอบรับลงทะเบียน

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

           

 
designed by Lanna Hospital