ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  ขอเชิญตัวแทนสถานประกอบการ เข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...
  "ปวดหลังจาการทำงานใน Office" (Office syndrome)

 

 

บรรยายวิชาการเรื่อง
1. "การตรวจสุขภาพพนักงานตามความเสี่ยง" โดย… นพ. โภคิน ศักรินทร์กุล แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.ลำพูน
2. "ปวดหลังจาก Office Syndrom" โดย… นพ. เดชา คอยแก่น แพทย์ประจำศูนย์โรคปวดหลัง รพ.ลานนา
3. "การบาดเจ็บระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานในสำนักงาน" โดย… คุณพานทอง สมปาน หัวหน้าแผนกเวชระเบียน รพ.ลานนา (พยาบาลอาชีวอนามัย)
4. กิจกรรมกลุ่ม "ฝึกการออกกำลังกาย เพื่อลดอาการปวดหลัง ปวดคอ ในที่ทำงาน" โดย... คุณศิริรัตน์ กนกพารา หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด รพ.ลานนา

สำรองที่นั่งได้ที่... แผนกสื่อสารการตลาด โทร. 053-999-755-7
ด่วนรับจำนวนจำกัด รับลงทะเบียนวันนี้ถึงวันที่ 16 มี.ค. 2556 เท่านั้น

  

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                

 
designed by Lanna Hospital