ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


ปฎิบัติตนให้เป็นนิสัย ... ไข้หวัดใหญ่ไหนๆ ก็ไม่ต้องกลัว


 

download


    จากสถานการณ์ในปี 2556 นี้ มีการระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ มากขึ้น รวมไปถึงมีการเกิดไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ที่ชื่อว่า  ไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H7N9)   แม้ว่าจะยังไม่มีการระบาดในประเทศไทย  แต่มีการระบาดในประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศภูมิภาคเดียวกับประเทศไทย  อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีผู้คนจากต่างถิ่น ต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก รวมถึงคนจีนที่เข้ามาเที่ยวในบ้านเราในช่วงนี้ จึงต้องมีการเฝ้าระวังโรคระบาดที่จะเกิดขึ้น
                เชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์  A (H7N9)  คือ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A นี้ สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้ในมนุษย์ นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์อื่นๆ ได้ สำหรับเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ที่ระบาดอยู่ในจีน แตกต่างจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 และ H5N1 เนื่องจากเป็นคนละสายพันธุ์กัน แม้ว่าจะเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด  A เหมือนกัน โดยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 อาจจำแนกได้เป็นชนิดที่ปกติจะติดเชื้อในคน หรือชนิดที่ปกติจะติดเชื้อในสัตว์ ส่วนเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 และ H5N1 ส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัสที่ติดเชื้อในสัตว์ แต่บางครั้งก็ติดเชื้อในคนได้  ซึ่งนอกจากนี้ยังมีไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ ที่สามารถแพร่กระจายเชื้อ ระบาดจากคนสู่คน และเป็นปัญหาสุขภาพอีกต่อไป
                  โรงพยาบาลลานนา ในฐานะองค์กรด้านสุขภาพ เล็งเห็นว่า การรณรงค์ให้ความรู้และวิธีป้องกันตนเองจากไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ได้รับข้อมูลตรงนี้ นำไปปฏิบัติและป้องกันตนเองจากไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อเป็นการยับยั้งการระบาดของโรคไข้หวัดจากตนเองสู่ผู้อื่น

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                

 
designed by Lanna Hospital