ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

 
รายการ    
   
 


ระบบถุงน้ำดี

การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง (Open Cholecystectomy)
การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy)
การต่อเชื่อมถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้ (Anastomosis of gallbladder or bile duct)
การผ่าสำรวจท่อน้ำดี (Explore CBD for relief obstruction)
การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี (Open Cholecystectomy + Explore CBD)
การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการต่อท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้
(Open Cholecystectomy + Choledochoenterostomy)
การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดีและการต่อท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้
(Open Cholecystectomy + Explore CBD + Choledochoenterostomy)
 


ไส้เลื่อน

การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว (Unilateral Repair of Hernia)
การผ่าตัดไส้เลื่อนในเด็ก ( Herniorrhaphy, Herniotomy)
 


ความผิดปกติทางทวาร

การผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoidectomy)
การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก (Drainage of perianal abscess)
การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร (Anal Fistulotomy/Fistulectomy)
การตัดหูรูดทวารหนัก (Anal sphincterotomy)
 


ความผิดปกติทางอัณฑะ

การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะ (Hydrocelectomy)
การผ่าตัดหลอดเลือดอัณฑะโป่งพอง (Varicocelectomy)
การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง (TURP)
 


โรคกระดูกและข้อ

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total knee Replacement)
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก (Total Hip Replacement) 
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกบางส่วน (Partial Hip Replacement)
 


มารดาและทารกแรกเกิด

การคลอดและการช่วยคลอด (Normal delivery, Vacuum/Forceps/Breech extraction)
การผ่าตัดคลอด ( Cesarean section )
การดูแลเด็กแรกเกิด (เด็กปกติ)
การรักษาเด็กแรกเกิด (เด็กป่วย)
 


เนื้องอกสตรี

การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด (Open Myomectomy)
การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด (Open Ovarian Cystectomy)
 


โรคนิ่ว

การผ่าตัดนิ่วออกทางเนื้อไต (Nephrolithotomy)
การผ่าตัดขบนิ่วโดยเจาะผ่านผิวหนังและเนื้อไต
(Percutaneous nephrolithotripsy; PCNL)    
การผ่าตัดนิ่วออกทางกรวยไต (Pyelolithotomy)
การผ่าตัดนิ่วออกจากท่อไต (Ureterolithotomy)
การผ่าตัดนิ่วออกจากกระเพาะปัสสาวะ (Cystolitholapexy) 
การนำนิ่วท่อไต/กรวยไตออกผ่านทางท่อปัสสาวะด้วยกล้อง  
(Transurethral removal of obstruction from ureter and renal pelvis; URS)
 


ระบบหู คอ จมูก

การผ่าตัดโพรงอากาศข้างจมูก (Caldwell luc operation)
การผ่าตัดซ่อมเยื่อแก้วหู (Tympanoplasty)
การผ่าตัดโพรงอากาศกกหู (Mastoidectomy)
 


โรคต้อกระจก

การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง 
(Phacoemulsification and aspiration of cataract; PE)
 


ผ่าตัดอื่นๆ

การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดล้างไต (AV shunt, Graft)
การผ่าตัดเส้นเลือดขอด (Ligation and stripping of Varicose veins)
การผ่าตัดหูรูดกระเพาะ (Pyloroplasty)
การผ่าตัดปิดทวารเทียมที่ผนังหน้าท้อง (Colostomy Closure)


โทรศัพท์สอบถามได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 053-999777
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                 

 
designed by Lanna Hospital