ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  บริการขอเอกสารเวชระเบียนย้อนหลัง ตามปกติ

 

                 


หากท่านต้องการขอเอกสารเวชระเบียนย้อนหลัง ได้แก่ ประวัติการเข้ารับการรักษา ใบรับรองแพทย์ และใบเคลม  ท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยสามารถเข้ามาติดต่อขอเอกสารดังกล่าวได้ที่ แผนกเวชระเบียน อาคาร A

ขั้นตอนปฏิบัติในการขอประวัติผู้ป่วยโรงพยาบาลลานนา

เอกสารแนบ
               กรณีที่ 1 ผู้ป่วยดำเนินการขอประวัติด้วยตนเอง
                              - สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

               กรณีที่ 2 ญาติหรือตัวแทนดำเนินการขอประวัติการรักษาแทนผู้ป่วย
                              - สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
                              - หนังสือมอบอำนาจ/หนังสือยินยอม
                              - สำเนาบัตรประชาชนตัวแทนหรือญาติผู้ดำเนินการแทน                                 พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
                              - สำเนาบัตรประจำตัวตัวแทนบริษัทประกัน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม
               - ขอประวัติทำประกันหรือขอประวัติการรักษาต่อแบบถ่ายสำเนาทั้งหมด 
                 มีค่าธรรมเนียม = 300 บาท
               - ขอประวัติการรักษาต่อแบบสรุปเฉพาะโรค  ยกเว้นค่าธรรมเนียม
               - ขอ CD X-RAY  มีค่าธรรมเนียม = 200 บาท
               - ขอใบรับรองแพทย์  มีค่าธรรมเนียม  220 + 50 ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์  = 270 บาท
               - ขอใบเคลม  มีค่าธรรมเนียม  220 + 50 ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์  = 270 บาท

ชื่อบัญชี  :   บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
ธนาคารกสิกรไทย  :  103-1-00871-5
ธนาคารกรุงเทพ     :  424-0-51066-1
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  :  140-1-25751-8
ธนาคารกรุงไทย  :  501-6-07890-4
ธนาคารไทยพาณิชย์  :  550-3-01712-4

หมายเหตุ 
กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้ามาดำเนินการแจ้งขอประวัติด้วยตนเองที่ แผนกเวชระเบียน อาคาร A 
ท่านสามารถส่งเอกสารแจ้งขอประวัติทางอีเมล ได้ที่ E-mail : merequest@hotmail.com

ระยะเวลาดำเนินการ
โดยรวมทั้งหมดประมาณ 7 วัน ทำการ ไม่รวมวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

               หากเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้วยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากโรงพยาบาล
สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร 052-134777 ต่อ 4332-4333

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

              

 
designed by Lanna Hospital