ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

 

โปรแกรมตรวจหามะเร็งระบบทางเดินอาหาร โดยการส่องกล้อง

 


 โปรแกรมตรวจหามะเร็งระบบทางเดินอาหาร โดยการส่องกล้อง

  ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจหาเม็งระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้อง


   - การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร (Gastroscopy)                      ราคา 12,000 บาท*
   - การส่องกล้องตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)       
          ราคา 16,500 บาท*
   - การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร และตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่     
ราคา 27,000 บาท*
     (Gastro - Colonoscopy)                                                                      

   * หมายเหตุ :
     1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องส่องกล้อง ค่าห้องพักฟื้น ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ในการส่องกล้อง
         ค่าทีมแพทย์ ค่าวิสัญญีแพทย์ แต่ไม่รวมค่ายารักษาโรคที่พบ
     2. ราคานี้ไม่รวมค่าตัดติ่งเนื้อ (Polypectomy)
     3. ราคานี้ไม่รวมค่ารักษาภาวะแทรกซ้อน (ถ้ามี)
     4. ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นก่อนและหลัง เข้าโครงการประกันราคา


  ศูนย์โรคปวดท้อง โรงพยาบาลลานนา ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 052-134-777

 


ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
*** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ามารับบริการ โทร.052-134-777 ***

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง


                 

 
designed by Lanna Hospital