ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


อัตราค่าบริการห้องพักโรงพยาบาลลานนา

 

ประเภทห้อง

ราคาต่อวัน ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ รวมค่าบริการ/วัน
1.
ห้อ ง Deluxe (V IP)
2,500
450
1,800
300
5,050
2.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก C
1,300
380
900
200
2,780
3.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก B (เด็ก)
1,300
380
900
200
2,780
4.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก A (2A)
1,300
380
900
200
2,780
5.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก A (3A+4A) 1,100 380 900 200 2,580
6.
ห้องรวม 6 เตียง
(ชาย/หญิง)
300
380
900
200
1,780
7.
ห้องเด็กอ่อน
(Nursery)
450
-
900
200
1,550
8.
ห้องเด็กอ่อนใช้ตู้อบ
(Nursery)
650
-
900
200
1,750
9.
ห้อง ICU เด็กอ่อน
(NICU)
1,600
-
4,000  (1,800)
400
3,800
10.

ห้องผู้ป่วยหนัก
(ICU 1, 2)

1,600
-
4,000  (1,800)
400
3,800
11.
ห้องรอคลอด
850
380
900
200
2,330
   
         

 กรณีผู้ป่วยต้องการพักในห้องเดียวกัน

         

ประเภทห้อง

ราคาต่อวัน ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ รวมค่าบริการ/วัน
1.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก C เตียงที่ 1
1,300
380
900
200
2,780
2.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก C เตียงที่ 2
900
380
900
200
2,380
3.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก B (เด็ก) เตียงที่ 1
1,300
380
900
200
2,780
4.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก B (เด็ก) เตียงที่ 2
900
380
900
200
2,380
5.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก A (2A) เตียงที่ 1
1,300
380
900
200
2,780
6. ห้องพิเศษเดี่ยวตึก A (2A)  เตียงที่ 2
900
380
900
200
2,380
7. ห้องพิเศษเดี่ยวตึก A (3A+4A) เตียงที่ 1 1,100 380 900 200 2,580
8. ห้องพิเศษเดี่ยวตึก A (3A+4A) เตียงที่ 2 700 380 900 200 2,180
             

 
 : อัตราราคาห้องพัก โรงพยาบาลลานนา เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

รับชมภาพห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลลานนา อาคาร A และ อาคาร C คลิก>>>

             
อัตราราคาห้องพัก โรงพยาบาลลานนา 3

ประเภทห้อง

ราคาต่อวัน ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ รวมค่าบริการ/วัน
1.
ห้องพิเศษเดี่ยว
2,300
380
900
200
3,780
2.
ห้องพิเศษคู่
1,300
380
900
200
2,780
6.
ห้องรวม 6 เตียง
(ชาย/หญิง)
300
380
900
200
1,780
7.
ห้องเด็กอ่อน
(Nursery)
450
-
900
200
1,550
8.
ห้องเด็กอ่อนใช้ตู้อบ
(Nursery)
650
-
900
200
1,750
9.
ห้อง ICU เด็กอ่อน
(NICU)
1,600
-
1,800
400
3,800
10.

ห้องผู้ป่วยหนัก
(ICU 1, 2)

1,600
-
1,800
400
3,800
11.
ห้องรอคลอด
850
380
900
200
2,330
 รับชมภาพห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลลานนา 3 >>>

               : อัตราราคาห้องพัก โรงพยาบาลลานนา 3 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลลานนา
1 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (052) 134-777

: ข้อมูล ณ วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2566

 

Share


     

 

 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                        

 
designed by Lanna Hospital