ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

อัตราค่าบริการห้องพักโรงพยาบาลลานนา

 

ประเภทห้อง

ราคาต่อวัน ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ รวมค่าบริการ/วัน
1.
ห้อ ง Deluxe (V IP)
2,500
400
1,200
300
4,400
2.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก C
1,300
330
800
200
2,630
3.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก B (เด็ก)
1,300
330
800
200
2,630
4.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก A (2A)
1,300
330
800
200
2,630
5.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก A (3A+4A) 1,100 330 800 200 2,430
6.
ห้องรวม 6 เตียง
(ชาย/หญิง)
300
330
800
200
1,630
7.
ห้องเด็กอ่อน
(Nursery)
450
-
800
200
1,450
8.
ห้องเด็กอ่อนใช้ตู้อบ
(Nursery)
650
-
800
200
1,650
9.
ห้อง ICU เด็กอ่อน
(NICU)
1,600
-
4,000  (1,600)
400
3,600
10.

ห้องผู้ป่วยหนัก
(ICU 1, 2)

1,600
-
4,000  (1,600)
400
3,600
11.
ห้องรอคลอด
850
330
800
200
2,180
   
         

 กรณีผู้ป่วยต้องการพักในห้องเดียวกัน

         

ประเภทห้อง

ราคาต่อวัน ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ รวมค่าบริการ/วัน
1.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก C เตียงที่ 1
1,300
330
800
200
2,630
2.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก C เตียงที่ 2
900
330
800
200
2,230
3.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก B (เด็ก) เตียงที่ 1
1,300
330
800
200
2,630
4.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก B (เด็ก) เตียงที่ 2
900
330
800
200
2,230
5.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก A (2A) เตียงที่ 1
1,300
330
800
200
2,630
6. ห้องพิเศษเดี่ยวตึก A (2A)  เตียงที่ 2
900
330
800
200
2,230
7. ห้องพิเศษเดี่ยวตึก A (3A+4A) เตียงที่ 1 1,100 330 800 200 2,430
8. ห้องพิเศษเดี่ยวตึก A (3A+4A) เตียงที่ 2 700 330 800 200 2,030

                                         รับชมภาพห้องพักผู้ป่วย คลิก>>>

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลลานนา
1 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (052) 134-777

: ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562

 

Share


     

 

 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                        

 
designed by Lanna Hospital