ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา (Health Check Up Center)

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ Health Check Up Center

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
   1.   ก่อนวันตรวจสุขภาพควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  
   2.   กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ถ้ามีตรวจน้ำตาลและไขมัน
   3.   ควรสวมเสื้อที่ถอดง่าย สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
         และเอกซเรย์ปอด
   4.   หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าก่อนตรวจเอกซเรย์
   5.   ตรวจปัสสาวะ ควรตรวจหลังหมดประจำเดือน 7 วัน และเก็บปัสสาวะช่วงตรงกลาง
   6.   ตรวจอุจจาระ ควรงดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และงดยาบำรุงเลือด
         ก่อนตรวจ 1-2 วัน
   7.   ตรวจภายในสตรี งดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 3 วัน และหลังหมดประจำเดือน 7 วัน

 หมายเหตุ
   1.   หากต้องงดน้ำ งดอาหาร เพื่อตรวจน้ำตาลและไขมัน ห้ามอมลูกอม 
         หรือเคี้ยวหมากฝรั่ง เพราะอาจจะทำให้ผลเลือดคลาดเคลื่อนได้
   2.   หลังเจาะเลือดแล้ว ให้กดตรงที่เข็มเจาะแน่นๆ หรือพับแขนไว้ก่อน
         อย่างน้อย 15 นาที 
        * ในกรณี มีประวัติเลือดหยุดยาก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเจาะเลือดทันที
   3.   ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และเก็บผลตรวจไว้ทุกปีเพื่อ
         เปรียบเทียบ
            
เวลาทำการทุกวัน : วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.00 - 17.00 น. 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Program Check Up

สนใจตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท :
ติดต่อแผนกสื่อสารการตลาด
โทรศัพท์ : 052-134-786
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
* บริการตรวจสุขภาพเซ็นรับรองผล โดยแพทย์อาชีวอนามัย


การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา 052-134-777

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565

 

 

        
   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

          

 
designed by Lanna Hospital