ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

 
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และก่อนตั้งครรภ์

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และก่อนตั้งครรภ์
ลำดับ รายการตรวจ หญิง ชาย
1
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ( PE )

/

/
2
ตรวจหมู่เลือดและกลุ่มเลือด ( ABO+ RH )
/ /
3
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ( Anti HCV )
/ /
4
ตรวจภาวะเคยสัมผัสเชื้อซิฟิลิส ( VDRL + TPHA )
/ /
5
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( CBC )
/ /
6
ตรวจหาภาวะโรคเลือด ทาลาสซิเมีย ( Hb typing )
/ /
7
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ( Hbs Ag )
/ /
8
ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  ( Anti HBs )
/ /
9
ตรวจหาร่องรอยการสัมผัสเชื้อไวรัสเอดส์  ( Anti HIV )
/ /
10
หัดเยอรมัน ( Rubella IGG )
/ -
11
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ ( Urine Analysis )
/ -
ราคา
3,490
2,950

***หมายเหตุ :
1. สามารถแยกตรวจรายบุคคลได้
2. ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร
3. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์สูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลลานนา
ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา
ให้บริการแบบครบวงจร

วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.

ติดต่อสอบถาม
โทร.052-134-777

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 07 เมษายน 2561

 

Share

 

 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

              

 
designed by Lanna Hospital