ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


ตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19

(Covid-19 Antibody Level Test)  


ร่างกายของเรามีสร้างแอนติบอดี ต่อเชื้อโควิด-19 มากน้อยเพียงใด และเพียงพอต่อการป้องกันโรค หรือเปล่า ?...

COVID -19 เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัส SARS - CoV -2 ซึ่งแพร่กระจายระหว่างคนได้ง่ายในลักษณะเดียวกับโรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อ COVID-19 จะมีอาการเจ็บป่วยทางเดินหายใจในระดับเล็กน้อย ถึงปานกลาง และบางคนอาจไม่มีอาการใดๆ (การติดเชื้อที่ไม่มีอาการ) บางคนมีอาการรุนแรง และต้องการการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ  และการดูแลอย่างวิกฤติ

เมื่อผ่านการติดเชื้อใดๆ มาจะทำให้ร่างกายจะสร้างแอนติบอดี้ต่อการติดเชื้อนั้นๆ มากขึ้น จากการจดจำเชื้อโรค  จึงช่วยให้ป้องกันเชื้อโรคเหล่านั้นได้ดีขึ้นนั่นเอง และอีกวิธีหนึ่งก็คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายสร้างสร้างแอนติบอดีขึ้นมา ให้ทำหน้าที่ป้องกัน หรือต่อต้านไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย หรือเกิดการติดเชื้อจากเชื้อโรคเหล่านั้น

ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19  ตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัส SARS - CoV -2 โดยการสร้างโปรตีนในเลือดที่สามารถทำลายไวรัส (แอนติบอดี) ได้ การทดสอบเพื่อตรวจหาแอนติบอดี้ในเลือดของคน ที่อาจแสดงให้เห็นว่าขณะนี้พวกเขามีเชื้อ COVID-19 หรือเคยได้รับเชื้อ COVID-19  มาก่อน

การตรวจหาปริมาณภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด 19 (Covid-19 Antibody Level Test) คืออะไร ?

    
 เป็นการตรวจเลือดเพื่อหาระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SARS-CoV2 ในส่วนของ Spike Protein ที่เป็นส่วนสำคัญในการนำเชื้อเข้าสู่เซลล์ และทำให้เกิดการติดเชื้อ ซึ่งเมื่อร่างกายได้รับเชื้อหรือวัคซีน ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นเพื่อต่อต้านเชื้อ โดยระดับของภูมิต้านทานที่มากพอ จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคลงได้

ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตรวจหาปริมาณแอนติบอดี ต่อเชื้อโควิด 19ได้หรือไม่

         การตรวจหาระดับภูมิต้านทานก่อนรับวัคซีน สามารถตรวจได้ ในกรณีสงสัยว่าอาจเคยได้รับเชื้อ COVID-19 แบบไม่มีอาการมาก่อน และอาจมีภูมิต้านทานตามธรรมชาติแล้ว

ราคา 1,300 บาท (รอผล 2-3 วัน)
* ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหารก่อนการตรวจ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134-777


   ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 5 กันยายน 2565

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

           

 
designed by Lanna Hospital