ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 
 


โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ใหญ่ หลังติดเชื้อโควิด-19
Post Covid Check up for Adult


 

กลุ่มเสี่ยงมีอาการโควิดระยะยาว ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีความเสี่ยงในการเกิด Long COVID ได้มากกว่ากลุ่มอื่น คือ ผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีภาวะอ้วน, ผู้ที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนัก หรือผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ ก็สามารถมีโอกาสเกิดอาการ Long COVID ได้เช่นเดียวกัน แต่จะไม่พบในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันจากการรับวัคซีน

ภาวะ Long COVID (ลองโควิด) หากพบอาการผิดปกติ ให้รีบมาโรงพยาบาล เพื่อรักษาได้อย่างทันท่วงที โรงพยาบาลลานนา ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ หลังติดโควิด ตามรายการดังต่อไปนี้


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ทราบผลยืนยันการติดโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป
2.แพ็กเกจนี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว (ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาเพิ่มเติม)
3.ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
4.ต้องตรวจตามโปรแกรมที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนรายการตรวจเป็นอย่างอื่นได้
5.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ใหญ่ หลังติดเชื้อโควิด-19
Post Covid Check up for Adult
ลำดับ รายการ  
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE) /
2 ตรวจเอ็กเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ (Chest X-Ray) /
3 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( CBC ) /
4 ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) /
5 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis) /
6 ตรวจการทำงานของไต (BUN) /
7 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) /
8 ตรวจการทำงานของตับ (LFT) /
9 ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid) /
10 ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile) /
11 ตรวจสารระดับเกลือแร่ในร่างกาย ( Electrolyte ) /
  ราคา 3,050

โควิด-19 มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับโรคหัวใจ หากป่วยด้วยโรคหัวใจและติดเชื้อโควิด-19 จะทำให้อาการรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนสูงกว่าคนทั่วไป ผลโดยตรงของการติดเชื้อโควิด-19 ต่อหัวใจนั้น ขณะที่ได้รับเชื้อและร่างกายกำลังต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 อาจมีภาวะที่เรียกว่า เกิดภูมิต้านทานของตัวเองต่อกล้ามเนื้อหัวใจ และต่อเยื่อหุ้มหัวใจ ส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงและการทำงาน และการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจลดลง
อาการของคนที่มีภาวะโพสต์โควิด (Post – COVID 19 Condition) หรือ ลองโควิด (Long COVID) ที่แสดงออกทางด้านของหัวใจอาจจะมีอาการหลงเหลืออยู่ของภาวะใจสั่น เหนื่อย เพลีย หรือบางครั้งอาจมีอาการเจ็บหน้าอก ลักษณะการเจ็บหน้าอกไม่เฉพาะเจาะจง บางคนมีหัวใจเต้นผิดจังหวะ

โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ทราบผลยืนยันการติดโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

โปรแกรมการตรวจสุขภาพหัวใจ หลังติดเชื้อโควิด
Heart Function Care
ลำดับ รายการ  
1 ตรวจดูภาวะการอักเสบ การติดเชื้อในร่างกาย
( High Sensitivity CRP)
/
2 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) /
3 ตรวจ  CK-MB (Mass) /
4 ตรวจ Troponin-I /
  ราคา 1,850โปรแกรมการตรวจวัดสมรรถภาพปอด หลังติดเชื้อโควิด
Pulmonary Function Tests
ลำดับ รายการ  
1  ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด(PFT) /
2 ตรวจหาเชื้อโควิด  Antigen /
  ราคา 950

การตรวจสมรรถภาพทางปอด เป็นการทดสอบ การหายใจ โดยใช้เครื่่องมือที่เรียกว่า สไปโรมิเตรอร์ (Spirometer) ซึ่งจะวัดปริมาตรอากาศเข้าและออกจากปอด สมารถบันทึกเป็นกราฟ (Spirogram) แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและเวลา
เป็นการตรวจที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่ง ในผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจาก อาการเหนื่อยง่าย ไอเรื้อรัง หรือหอบเหนื่อย จึงมักปรากฏหลังจากพยาธิสภาพในปอดเกิดขึ้นมากแล้ว หากพบความผิดปกติ แพทย์จะได้วางแผนการรักษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่อไป และเนื่องจากเป็นวิธีการตรวจโดยใช้เครื่องมือ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้งก่อนการตรวจ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา
โทร.052-134727 , 052-134-777 ต่อ 1243-1244UPDATE ณ วันที่ 9 เมษายน 2565

Share
        
 ศูนย์ส่องกล้องผ่าตัดแผลเล็กไส้เลื่อน
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

          

 
designed by Lanna Hospital