ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


แพ็กเกจ “ฉีดวัคซีนโควิดอุ่นใจ….ให้ลานนาดูแล”

 


    แพ็กเกจ “ฉีดวัคซีนโควิดอุ่นใจ….ให้ลานนาดูแล”


โรงพยาบาลลานนา ออกแพ็กเกจ “ฉีดวัคซีนโควิดอุ่นใจ…ให้ลานนาดูแล” นอนดูอาการ เพิ่มความปลอดภัย หลังการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมบริการเสริมด้านสุขภาพ

    ** บริการห้องพัก สังเกตอาการ  หลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้ว..  
    ในโรงพยาบาลลานนา  1 คืน
 
ราคา 2,800 บาท  (รวมค่าแพทย์)

ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ ประชาชนชาวเชียงใหม่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว โดยผ่านการจองจากระบบหมอพร้อม กลุ่มแรกที่จะได้รับการฉีดก็คือ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง อันได้แก่ ผู้มีโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง ,โรคหัวใจและหลอดเลือด , โรคไตวายเรื้อรัง , โรคหลอดเลือดสมอง , โรคมะเร็ง , โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ซึ่งหลายท่านมีความวิตกกังวล ในเรื่องของผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 นี้..

    
 วันที่ 1 : พบแพทย์เพื่อประเมินอาการ ที่แผนกอายุรกรรม

     - เข้า Admit โรงพยาบาลลานนา
      - นอนสังเกตอาการในโรงพยาบาล

     วันที่ 2 : แพทย์ประเมินอาการก่อนกลับบ้าน (D/C ก่อนเที่ยง)

     ** รับสิทธิ์พิเศษ : สำหรับผู้ใช้บริการแพ็กเกจ
    1. โปรแกรมตรวจสุขภาพลานนาอุ่นใจ ราคา  999 บาท  (งดน้ำ งดอาหารก่อนการตรวจ)
    2. ตรวจหาภูมิคุ้มกัน เชื้อโควิด-19 ในราคา 800 บาท จากราคาปกติ 1,200 บาท
    3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ราคา 450 บาท จากราคาปกติ 800 บาท
    4. ตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมขูดหินปูน ราคา 900 บาท

ทั้งนี้โรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลร่วมสำนักงานประกันสุขภาพทั่วหน้า (สปสช.) หากท่านมีอาการข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถ Admit รักษาตัวต่อได้ โดยใช้สิทธิสปสช. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

    หมายเหตุ:
    1. ไม่รวมค่าวัคซีนป้องกันโควิด-19
    2. ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่าย อันเนื่องมาจากการแพ้วัคซีน หรือภาวะแทรกซ้อน จากการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ
    3.  หากท่านมีอาการข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน  สามารถ Admit รักษาตัวต่อได้  โดยใช้สิทธิสปสช. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

   ติดต่อ: สอบถามและสำรองห้องพัก ได้ที่.. โทร.052 134777


   ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

           

 
designed by Lanna Hospital