ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


โรค "มือเท้าปาก" ติดต่อง่าย
พบมากในเด็กเล็ก มีวัคซีนป้องกันแล้ว!!

 


โรค "มือเท้าปาก" ติดต่อง่าย.. พบมากในเด็กเล็ก มีวัคซีนป้องกันแล้ว!!
(Hand Foot and Mouth Disease : HFMD)

ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลานนา แจ้งข่าวดี.. มีวัคซีนที่ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อไวรัสเอนเทอโรไวรัส 71 (อีวี 71) ให้บริการแล้ว

โรค "มือเท้าปาก" เป็นโรคติดต่อง่าย  โดยการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมูก น้ำลายและน้ำ จากในตุ่มใส เชื้อโรคอาจติดมากับสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ หรือการไอ จาม รดกันก็ได้  เพราะเป็นโรคที่พบในเด็ก จึงมักแพร่เชื้อไวรัสไปสู่เด็กอื่นๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่รวมกันมากๆ อย่างโรงเรียนอนุบาล หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น

สาเหตุของโรค "มือเท้าปาก" มาจากเชื้อไวรัสหลายสายพันธุ์  ซึ่งเจ้าไวรัสชนิดนี้จะถูกขับออกจากร่างกายมากับอุจจาระ สามารถแพร่กระจายไปสู่คนอีกคนหนึ่งได้โดยการกินอาหาร หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสที่มาจากอุจจาระ   ปัจจุบันมีวัคซีนที่ป้องกันโรค"มือเท้าปาก"  แบบเฉพาะเจาะจงต่อเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 (อีวี 71) ที่เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดอาการรุนแรง โดยเฉพาะภาวะสมองอักเสบได้แล้ว


วัคซีนที่ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อไวรัสเอนเทอโรไวรัส 71 (อีวี 71)
สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี
ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน

ราคาเข็มละ 2,950 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลานนา
หรือโทรสอบถามได้ที่ 052-134-777


ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ : 31 สิงหาคม 2565

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

           

 
designed by Lanna Hospital