ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 
 


โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับเด็ก หลังติดเชื้อโควิด-19
Post Covid Check up for Children


 

ภาวะ MIS-C มิสซี และ Long COVID ลองโควิดในเด็ก

ภาวะ Long COVID เป็นอาการผิดปกติเกิดขึ้นใหม่หรือต่อเนื่องภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 ส่วนมากตั้งแต่ 3 เดือนนับจากวันตรวจพบเชื้อ และมีอาการต่อเนื่องอย่างน้อย 2 เดือน โดยอาการเกิดขึ้นได้หลายระบบอย่างต่อเนื่อง หลังได้รับติดเชื้อโควิดนานกว่า 4-12 สัปดาห์และอาการที่เกิดขึ้นไม่สามารถ อธิบายได้ด้วยการวินิจฉัยสาเหตุอื่นๆ

ในเด็กพบภาวะนี้เพียงร้อยละ 25-45 ซึ่งระบบที่พบ ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น ภาวะเหล่านี้มักไม่รุนแรงแต่เรื้อรัง อาการจะเป็นๆหายๆได้ การรักษาโรคนี้มักเป็นการแยกโรคที่รุนแรงอื่นและรักษาตามอาการ รวมถึงการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ภาวะ MIS-C (มิสซี) หรือ Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) ซึ่งเป็นกลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรง หลังเด็กหายจากการติดเชื้อโควิด-19 เริ่มมีอาการได้ตั้งแต่ระยะหายจากโรคจนถึงหลังติดเชื้อ 2 – 6 สัปดาห์ สาเหตุเชื่อว่าเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้มากเกินไป ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง สำคัญมาก ที่เราควรเฝ้าระวัง

เมื่อพบว่าเด็กมีการติดเชื้อโควิด-19 ควรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้ได้รับยา อย่างถูกต้องครบถ้วน และเมื่อกลับบ้าน ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังภาวะ Long COVID (ลองโควิด) หากพบอาการผิดปกติ ให้รีบมาโรงพยาบาล เพื่อรักษาได้อย่างทันท่วงที โรงพยาบาลลานนา ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก หลังติดโควิด ตามรายการดังต่อไปนี้


 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับเด็ก หลังติดเชื้อโควิด-19
Post Covid Check up for Children
ลำดับ รายการ  
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE) /
2 ตรวจเอ็กเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ (Chest X-Ray) /
3 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( CBC ) /
4 ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) /
5 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis) /
6 ตรวจการทำงานของไต (BUN) /
7 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) /
8 ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) /
9 ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) /
10 ตรวจดูภาวะการอักเสบ การติดเชื้อในร่างกาย ( High Sensitivity CRP) /
  ราคา 2,020

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลานนา
โทร.052-134727 ต่อ 2105 - 2107
UPDATE ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

Share
        
 ศูนย์ส่องกล้องผ่าตัดแผลเล็กไส้เลื่อน
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

          

 
designed by Lanna Hospital