ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  โรงพยาบาลลานนารับผู้ประกันตนเพิ่ม ปี 2561

 

  โรงพยาบาลลานนารับผู้ประกันตนเพิ่ม ปี 2561
  
  บาดเจ็บในงาน ใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทนได้แล้วที่โรงพยาบาลลานนา ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย
(ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนา)

  ท่านสามารถเลือก โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่ เป็นสถานพยาบาลหลังได้แล้ววันนี้
***ระยะเวลาเปลี่ยนสิทธิ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561

  สอบถามเรื่องการใช้สิทธิ์ และเปลี่ยนสิทธิ์ิสถานพยาบาลได้ที่แผนกบุคคล หรือสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

  คลินิกเครือข่าย โรงพยาบาลลานนา มีที่ไหนบ้าง คลิก>>>
   โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ประกันตน คลิก>>>

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

Share

 

 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

           

 
designed by Lanna Hospital