ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


เช็คผลตรวจโควิด แบบออนไลน์
พร้อมรับใบรับรองแพทย์ แบบดิจิทัล


โรงพยาบาลลานนา แจ้งให้บริการแจ้งผลตรวจโควิด-19 ออนไลน์พร้อมออกใบรับรองแพทย์ แบบดิจิทัล

          ในปัจจุบันนี้ มีผู้มารับบริการตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลลานนา ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ผู้มารับบริการส่วนใหญ่จะต้องการใช้ใบรับรองแพทย์ เพื่อประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลางาน เบิกประกัน ฯลฯ

โรงพยาบาลลานนา จึงได้พัฒนาระบบออกใบรับรองแพทย์ โดยใช้ระบบ IT เข้ามาช่วย ให้สามารถออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลอัตโนมัติได้เลย หลังจากการตรวจ PCR พบเชื้อโควิด-19 หรือ ลงทะเบียนผู้ป่วยในระบบผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลลานนา เรียบร้อยแล้ว เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานบริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น ซึ่งระบบการออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลนี้ จะช่วยลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนเข้ามาติดต่อขอรับในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง และลดภาระงานในการทำงานด้านเอกสาร ของเจ้าหน้าที่ลงเป็นอย่างมาก

โรงพยาบาลลานนา จึงขอแจ้งผู้เข้าตรวจ PCR โควิด-19 , ผู้ป่วยนอน ในโรงพยาบาลลานนา ,ผู้เข้าพักกักตัว Hotel Isolation ,ผู้รายงานตัว รับยาแล้วกักตัวที่บ้าน ณ โรงพยาบาลลานนา ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ว่า ขณะนี้ ท่านสามารถตรวจสอบผลการตรวจโควิด-19 และปรินต์ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล เพื่อใช้งานได้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาติดต่อในโรงพยาบาลลานนา ซึ่งการตรวจสอบผลการตรวจโควิด-19 และระบบการออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลนี้ จะสามารถทำการด้วยตนเอง ผ่านทางมือถือ

ผลตรวจโควิด-19 ออนไลน์ พร้อมออกใบรับรองแพทย์ แบบดิจิทัล
กรอกข้อมูล และเช็คผลได้ที่นี่ >>> คลิ๊กลิ้งค์ที่นี่

โรงพยาบาลลานนา ขอรับรองว่า การออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลนี้ เป็นใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ออกให้อัตโนมัติ โดยโรงพยาบาลลานนา สามารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

โรงพยาบาลลานนา ขอบคุณที่ท่านไว้วางใจ เลือกใช้บริการโรงพยาบาลลานนา

  ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

           

 
designed by Lanna Hospital